Service.

Bättre liv genom att hjälpa till att söka efter svar. 

Detta är vad INZENTER står för, jag är här för att hjälpa dig njuta mera av saker som du älskar att göra.

Ring: +358 400 720 586  

E-mail: [email protected]

NYHET – Beställ enkelt 

Young Living Essential Oils, 

tryck på knappen.

ZYTO SCAN 70 €/h

ZYTO skanning är en enkel och smärtfri process. Du lågger handen på ZYTO enheten och skanningen startar. Din kropp svarar naturligt på denna kommunikation. Efter avslutad skanning får du en rapport om kroppens tillstånd.

BIORESONANS 70 €/h

Med hjälp av bioresonans analyseras kroppen. Här söker man efter obalans i kroppen. Efter att obalansen är identifierad sökes efter orsaken och tillsammans utvärderas alternativa vårdmetoder.

OSTEOPATI 60 €

Med klassisk osteopati görs en holistisk helhetsbedömning av din kropp. En osteopat koncenterar sig into enbart på problemområdet utan använder sig av manuella tekniker för att balansera kroppsfunktionerna i sin helhet och främja god hälsa samt välmående.

Prova på.

ZYTO Scan Report

ZYTO är global ledare inom teknologi för biokommunikation. Efter avslutad ZYTO Scan på INZENTER skickar vi dig en fullständig ZYTO Scan rapport till din email. Tillsammans diskuterar vi reslusten och nästa steg i processen till ett bättre liv.

Medical Laser Treatment

MID-LASER är en av de mest flexibla och proffessionella lasersystem på marknaden. Med hjälp av medicines laser lindras smärta och inflammation samt främjar ett snabbare tillfrisknande.

Body sugaring

Body sugaring är en helt igenom naturell method för avlägsnande av kroppshår. Sockringsmetoden är skonsam och resultatet varar dubbelt så länge jämfört med vaxning.

Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, världsledare inom odling, destillering och produktion av rena therapeutiska och aromatiska oljor. Pia är en självständig återförsäljare ID #12421233

5th Dimension Quantum Healing

Zarathustra 5th Dimensional Quantum Healing & Awareness hjälper dig att bli fridfull, släpper spänningar i kroppen och lär dig älska och hela dig själv.

Indian Head Massage

Indisk huvudmassage fungerar på områden som mental och emotionell stress och hjälper dig att slappna av.